Com funcionem en Meme?

Funcionem per mitjà d’una organització oberta i participativa, a partir d’assemblees i cercles de compromisos. Els cercles de compromís estan relacionats amb la responsabilitat que cada persona pot i/o vol tenir amb l’espai en el moment de desenvolupar tallers i o activitats.

Cercle de coordinació:
Compost per totes les persones vinculades al projecte de manera activa, fixa i a llarg termini, interessades en ajudar a seguir construint el projecte de Meme, de manera voluntària, i responsables d’una o diverses de les comissions.
Les comissions són el nucli de funcionament de Meme, són autogestionades i s’organitzen de forma independent.

Cercle de col·laboració:
Compost per totes les persones vinculades al projecte de manera activa, a llarg o curt termini, realitzant tallers, projectes i/o activitats.
Realitzant una col·laboració constant a l’escola, aportant quotes, participant de les activitats, buscant com millorar i mantenir l’espai.

Cercle de simpatia:
Compost per les persones que estan o han estat vinculades a Meme, que han expressat el seu interés per l’espai, i volen estar al dia de les activitats i desenvolupament de Meme. Són la base social de Meme, persones que els interessa que el projecte seguisca actiu i en funcionament.


El primer dimarts de cada mes, a les 15.30 h, té lloc l’assemblea oberta en la qual pot participar tothom que vulga.

Qualsevol proposta per a realitzar noves activitats cal que les adreceu a:
benvinguda-meme@gmail.com

Anem reformant i mantenint l’espai amb el treball de totes les persones que en fem ús. Els Segon i quart dimarts de cada més hi ha jornada de treball per mantenir i reahilitar l’espai. Necesitem moltes mans, sabers i cors.

Paguem les despeses bàsiques amb les aportacions de les persones sòcies i de les activitats que hi realitzem.

L’existència de l’Escola MEME depèn de la responsabilitat de totes les persones que hi cohabitem, fent-nos càrrec dels compromisos amb la comunitat.

Tots els dimarts (a les 14h) fem un dinar comunitari (La bajoquera màgica). Vine, és un bon moment per conèixer-nos i enfortir la nostra comunitat